Familjär Polypos och Kocks blåsa

 

I rullgardinen finns min berättelse om min ileostomi som jag fick 1984 – 23 år gammal, och som jag behövde operera om år 2000. Det har varit en del turer och dramatik. Min förhoppning är att detta kan vara till hjälp för någon som ska få kontinent ileostomi – Kocks blåsa eller som nyligen opererats.